Dofinansowanie na pompę ciepła

Konieczność spełnienia wymogów stawianych przez uchwałę antysmogową w zakresie emisyjności źródeł ciepła, a także rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa sprawiają, że obecnie zainteresowanie alternatywnymi metodami pozyskania energii do ogrzania budynków i wody użytkowej nieustannie rośnie. Nic dziwnego, że w miastach, w których szczególnie odczuwalne są negatywne skutki stosowania kotłów na paliwa stałe lub olej opałowy, a stężenie pyłów zawieszonych (PM10, PM 2,5) jest w sezonie jesienno-zimowym bardzo wysokie, już od kilku lat priorytetowo traktuje się kwestię wymiany “kopciuchów” na systemy PV lub pompy ciepła (PC). Sporą zachętą motywującą właścicieli budynków mieszkalnych oraz obiektów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej do zainwestowania w ekologiczny system grzewczy są obecnie dotacje. To pomoc, o którą warto wystąpić, ponieważ pomaga pokryć sporą część wydatków poniesionych na modernizację i sprawia, że inwestycja ta staje się po prostu opłacalna.

Dofinansowanie na modernizację kotłowni w 2022 roku

Urząd Miejski w Warszawie na 2022 rok przewidział wysokość dotacji na modernizację kotłowni w nieruchomościach obsługiwanych dotychczas przez paleniska lub kotły niespełniające wymogów dla klas 3, 4 lub 5 na poziomie 70% poniesionych kosztów. Co więcej, o dofinansowanie mogą starać się zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, a to znacząco poszerza grupę potencjalnych beneficjentów. Warto jednak pamiętać, że w przypadku przedsiębiorstw ustalone kwoty pomniejszane są o 30%. Wnioski papierowe o dotację na pompę ciepła powietrzną lub gruntową dla osób posiadających tradycyjnego “kopciucha” przyjmowane są w urzędach w naborze ciągłym, a dofinansowania ustalono na poziomie:

 • 3500 zł/brutto za 1 kW, ale nie więcej niż 10 500 zł/brutto dla instalacji fotowoltaicznych,
 • 2100 zł/brutto za 1 kW, ale nie więcej niż 21 000 zł/brutto dla pomp ciepła.

Decydując się na modernizację kotłowni i wymianę kopciucha na nowoczesny system pozyskujący energię z lokalnych źródeł energii (OZE) należy pamiętać, aby zachować faktury i rachunki dokumentujące poniesione wydatki. Tylko w ten sposób zostaną one uwzględnione jako koszt podlegający dofinansowaniu.

Od 15 kwietnia 2022 roku w naborze ciągłym zarówno osoby, które są zainteresowane budową nowej instalacji fotowoltaicznej, jak i właściciele istniejących już systemów PV, planujący zakup dodatkowych urządzeń takich jak magazyn energii elektrycznej, magazyn ciepła czy system HEMS/EMS, mogą składać wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach programu Mój Prąd 4.0. NFOŚiGW przeznaczył na ten cel 350 mln zł pozyskanych w całości z funduszy unijnych, celując tym razem w propagowanie net-billingu, czyli nowego systemu rozliczeń z operatorem sieci, który zastąpił dotychczas stosowany system opustów i obowiązuje nowych Prosumentów od 1 kwietnia 2022 roku. Warto zaznaczyć, że przejście na net-billing to kluczowy warunek determinujący możliwość skorzystania z dotacji przez Prosumentów, którzy już posiadają własną instalację fotowoltaiczną.

Mój Prąd 4.0 - jakie wsparcie może otrzymać Beneficjent?

Podobnie jak w poprzednich edycjach Beneficjenci programu Mój Prąd 4.0 mogą liczyć na dofinansowanie połowy kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję i mogą otrzymać:

 • do 4000 zł – jeżeli planują jedynie zakup fotowoltaiki,
 • do 5000 zł – jeśli oprócz fotowoltaiki zamierzają zakupić dodatkowe urządzenia pozwalające na magazynowanie energii lub efektywniejsze jej wykorzystanie.

Właśnie ze względu na fakt, że tym razem oprócz systemu PV dotacja może objąć koszt zakupu dodatkowych urządzeń, które optymalizują zużycie energii oraz ograniczają jej podaż do sieci, Beneficjent może otrzymać:

 • do 5000 zł na magazyn ciepła,
 • do 7500 zł na magazyn energii elektrycznej,
 • do 3000 zł na inteligentny system zarządzania energią HEMS/EMS (tylko dla tych, którzy kupią magazyn ciepła i/lub magazyn energii).

Tym samym, Inwestorzy mogą w sumie uzyskać nawet 20,5 tys. złotych dofinansowania.

Zakup pompy ciepła a program Mój Prąd 4.0

Nowe zasady przyznawania dofinansowania w rządowym programie do świetna wiadomość dla osób, które od dłuższego czasu poważnie myślą nad zakupem pompy ciepła. To rozwiązanie zostało bowiem uwzględnione na liście dodatkowych urządzeń jako magazyn ciepła i chłodu. Dzięki temu w ramach programu Mój Prąd 4.0 możemy uzyskać dotację również na pompę ciepła zarówno, gdy dopiero planujemy kompleksowe przejście na OZE, jak i w sytuacji, kiedy już jesteśmy posiadaczami własnej mikroinstalacji fotowoltaicznej.

  Imię

  E-mail

  Telefon

  Wiadomość