Farmy fotowoltaiczne (słoneczne) - projektowanie i budowa

Zajmujemy się projektowaniem i tworzeniem farm fotowoltaicznych, zwiększając tym samym udział odnawialnych źródeł energii w produkcji i zużyciu prądu w naszym kraju.

Podejmując decyzję o założeniu farmy, trzeba mieć świadomość, że potrzebny jest kapitał początkowy, dlatego dofinansowanie odgrywa bardzo ważną rolę w planowaniu inwestycji w farmy fotowoltaiczne. Konieczne jest również spełnienie szeregu wymogów formalno-prawnych. Do tych zalicza się m.in. decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, spełnienie warunków przyłączenia do sieci, koncesję na wytwarzanie energii, raport oddziaływania na środowisko.

Jakie warunki musi spełnić działka pod farmę fotowoltaiczną?


Aby grunt został pozytywnie zakwalifikowany do projektu, musi znajdować się na nim ziemia IV, V lub VI klasy. Obszar nie może być zacieniony, jednocześnie powinien być płaski i najlepiej zorientowany od południa. Powierzchnia działki musi mieć przynajmniej 2 ha. Dzierżawie nie podlegają tereny z programu Natura 2000.

Projekt Polityki Energetycznej Polski zakłada, że w 2040 roku instalacje fotowoltaiczne w polskim systemie elektroenergetycznym będą miały łączną moc 20 GW, co stanowić będzie około 25% całkowitej mocy zainstalowanej. Jest to argument, przekonywujący do inwestowania w OZE.

Rynek farm fotowoltaicznych, to rynek który aktualnie rozwija się najprężniej.

Jakie są koszty budowy farm PV?

Koszt przygotowania projektu, wybudowania i przyłączenia do sieci 1 MW mocy spadł z 3,8 mln zł w 2016 roku do 2,8 mln zł w 2018 roku. Okres zwrotu z inwestycji może wynosić od 10 lat, jednak optymalnie projektując instalację i dobierając odpowiedni sprzęt można zwiększyć produktywność instalacji fotowoltaicznych, a tym samym poprawić wyniki finansowe inwestycji oraz zwiększać potencjał całej branży. Opłacalność inwestycji zależy także od pozostałych czynników, m.in. wielkości nakładów inwestycyjnych (z reguły farmy fotowoltaiczne, finansowane są w 80% z kredytu komercyjnego i 20% ze środków własnych). Istotnym elementem jest poaukcyjna cena sprzedaży energii (cena z jaką dany projekt wygrał aukcję).

Jakie są warunki przyłączenia do sieci?

Farmy fotowoltaiczne realizowane są w systemie aukcji OZE, wykorzystywana jest do tego internetowa platforma aukcyjna (IPA). Inwestor - wytwórca energii, oferuje sprzedaż zadeklarowanego na okres 15 lat wolumenu energii po określonej przez siebie cenie (nie wyższej niż cena referencyjna dla danego koszyka aukcyjnego). Zwycięzcami aukcji są inwestorzy, którzy zaoferują najniższą cenę sprzedaży energii, pomniejszoną o VAT oraz których oferty łącznie nie przekroczyły 100% wartości lub ilości energii określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80% ilości energii objętej wszystkimi ofertami. Prezes URE (Urząd Regulacji Energetyki) niezwłocznie po zamknięciu aukcji podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach aukcji. Aukcje odbywają się w ramach tzw. koszyków aukcyjnych. Od 2018 r. obowiązuje 5 koszyków, przy czym aukcje odbywają się oddzielnie dla źródeł o mocy poniżej i powyżej 1 MW.

Artur Szatałowicz, Waju Studio

„Firma Deltacom Service to zespół ludzi posiadających duże doświadczenie i umiejętność dostosowywania się do potrzeb klienta w realizacji usług projektowo-montażowych. Mogę w pełni zarekomendować jej usługi potencjalnym klientom poszukującym fachowców w zakresie instalacji paneli fotowoltaicznych.”

Paweł Zacharski, Inveni

„Firma Inveni Sp z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, poleca firmę Deltacom Service Sp. J. T.E Sitkiewicz, zarówno jako profesjonalnego projektanta, jak i firmę w zakresie wykonawczym i budowlanym infrastruktury telekomunikacyjnej doziemnej i napowietrznej, oraz odnawialnych źródeł energii. Deltacom Service sprawdziła się również, jako niezawodny doradca oraz konsultant w zakresie projektowania i budowy sieci światłowodowej na terenie powiatu Warszawa Wschód Regionu Centralnego. Wszystkie zlecone prace w obszarze projektu unijnego, zostały wykonane zgodnie z najwyższymi standardami i wytycznymi UKE. Naszego kontrahenta charakteryzuje bardzo dobra znajomość branży, terminowość, oraz wysoki poziom kompetencji zespołu.”

    Imię

    E-mail

    Telefon

    Wiadomość