Tier 1 co to takiego? – Zene

Tier 1 co to takiego?