ZENE pomaga w finansowaniu inwestycji PV współpracując z wybranymi bankami